Авторські програми

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" освітня лінія "Комп'ютерна грамота"

Прикладні програми «Комп’ютерна графіка»

Методика навчання інформатики


Публікації

"Формування інформаційної компетентності вчителів початкових класів." І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" м. Полтава

"Використання елементів дистанційного навчання під час проходження педагогічної практики" ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" м. Полтава

"Використання ІКТ на уроках природознавства в початкових класах при вивченні теми "Корисні копалини" ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" м. Полтава

"Можливості використання електронних презентацій в навчально-виховному процесі початкової школи та вимоги до їх оформлення." IІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" м. Полтава


Роботи учнів

Комп'ютерна графіка

Flash

Приклади робіт в Flash


Досягнення