Перелік необхідної документації у кабінеті інформатики


Завантажити архів з документами представлених у переліку

Загальна нормативно-правова база

– Закон України Про загальну середню освіту
– Конвенція про права дитини
– Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
– Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу


Документація кабінету

– MON_407 Положення про кабінет інформатики
– №614-Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики
– Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики-№111-1927
– Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційнитх технологій
– Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики
– Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у поточному році
– Паспорт кабінету інформатики
– Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
– Інвентарна книга кабінету інформатики
– Річний план роботи кабінету інформатик
– Графік роботи кабінету інформатики
– Схема ЛОМ
– Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики
– Анкета по комп'ютерам


Санітарно-гігієнічні вимоги

– ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки
– Санітарний паспорт кабінету інформатики
– Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин


Техніка безпеки та охорона праці

– Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики
– Посадова інструкція вчителя інформатики
– Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
– Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
– Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
– Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
– Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті інформатики
– Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
– Інструкція роботи ПЕОМ
– Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
– Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті інформатики
– Схема евакуації з кабінету інформатики


Навчально-методичне забезпечення кабінету

– Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики
– Програми з інформатики:
– Календарне планування з інформатики
– Поурочні плани-конспекти з інформатики
– Підручники з інформатики
– Посібники з інформатики
– Матеріали з інформатики:pеферати учнів,oрієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
– Критерії оцінювання навчальних досягнень з нформатики
– НАКАЗ-17.05.2005 N 297-Про подолання проявів бюрократизму в освіті
– MON_496_08-Інструкція з ведення класного журналу
– Матеріали до атестації
– Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці


Оплата праці

– Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
– Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
– Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)


Контроль

– Акт про відповідність кабінету інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ